Rugzak-reizen.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en welke dat zijn lees je in deze privacyverklaring. Ik (Matthijs) wil je aanraden deze privacyverklaring goed door te lezen en regelmatig te controleren op wijzigingen. Rugzak-reizen.nl er alles aan doen om je persoonsgegevens te beschermen.

Contactgegevens:
Matthijs Hilboezen
info@rugzak-reizen.nl
http://rugzak-reizen.nl

Persoonsgegevens die rugzak-reizen verwerkt
Rugzak-reizen.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het achterlaten van een reactie of het invullen van het contactenformulier.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt
Mijn persoonlijke reisblog heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@rugzak-reizen.nl, dan verwijder ik deze gegevens.

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt

Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het achterlaten van een reactie op één van de artikelen geschreven op rugzak-reizen.nl zodat hierop een reactie verstuurd kan worden.
– Voor het achterlaten gegevens in het contactenformulier zodat hierop een reactie verstuurd kan worden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rugzak-reizen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik daar tussen zit.

Hoe lang bewaard rugzak-reizen.nl je persoonsgegevens?
Rugzak-reizen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De persoonsgegevens die je achterlaat voor een reactie zullen zolang de reactie aanwezig is bestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rugzak-reizen.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die rugzak-reizen.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor de werking van de website en jouw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat mijn blog naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn blog verbeteren. Je kunt cookies uitschakelen door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Cookies verwijderen doe je via de instellingen van je webbrowser.

Met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten voor de analytische cookies op mijn reisblog. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Daarnaast heb ik, om je gegevens te beschermen gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres en gegevens delen uitgezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Op verzoek kun jij je persoonsgegevens inzien. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar
op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rugzak-reizen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe rugzak-reizen.nl je gegevens beveiligd
Rugzak-reizen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, stuur dan een e-mail naar info@rugzak-reizen.nl. Middels verschillende beveiligingsmethoden zal rugzak-reizen.nl er alles aan doen om je persoonsgegevens te beschermen.